Skip to content Skip to footer

Komplexné služby v investičnej výstavbe

Spoločnosť REFLEX-PRO spol. s r.o. poskytuje komplexné služby
klientom v oblasti inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe

Kvalitné inžinierstvo a riešenia pre Vás

Spoločnosť má skúsenosti s projektovaním nových
investičných celkov pre rôzne účely - energetika,
chemický, papierenský, strojárenský a automobilový
priemysel. Dôležitou oblasťou pôsobenia
našej spoločnosti sú aj občianske stavby, a to
hlavne so zameraním na sociálne a rekreačné účely,
ako aj administratívne a obchodné centrá.

1. Priemyselné stavby
2. Občianske stavby
3. Vodohospodárske stavby
4. Odborné posudky
Rokov
8080
Projektov na SLovensku
808080 +
Projektov v zahraničí
808080 +

Služby pre vás na mieru

Vzhľadom na ľudský potenciál a skúsenosti je snahou spoločnosti poskytnúť zákazníkovi komplexné projektové a inžinierske služby formou generálneho projektanta, tzv. služby na kľúč

Výber vhodnej lokality

Pomoc pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu

Spracovanie projektovej dokumentácie

Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie úradmi štátnej správy

Vyhodnotenie výhodnosti návrhov

Vypracovanie štúdie pre zamýšlané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Poslaním

REFLEX-PRO spol. s.r.o. je stať sa žiadanou firmou pre poskytovanie služieb v oblasti investičnej výstavby nielen na slovenskom, ale aj na európskom trhu.

Realisticky chápeme, že cesta na európsky trh v oblasti nášho pôsobenia vedie cez spoluprácu s renomovanými zahraničnými inžinierskymi firmami.