Skip to content Skip to footer

Sme odborníkmi v našom obore

Poskytujeme komplexné služby klientom v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe, a to od pomoci pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu, vypracovania štúdie pre zamýšľané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov, cez komplexné spracovanie projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie úradmi štátnej správy, až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Našim klientom ponúkame spoluprácu pri výbere dodávateľov stavebných, montážnych a technologických prác, ako aj odborníkov pre výkon odborného stavebného dozoru priamo na stavbe.

Popri návrhu stavebných diel, nemalý podiel na činnosti spoločnosti majú projekty rekonštrukcií a modernizácií existujúcich prevádzok a objektov. V tejto oblasti spoločnosť využíva dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov a ich znalosti o možnostiach použitia najnovších stavebných materiálov a technológií.

Princípy našej spoločnosti
odbornosť

Vízia

Je vybudovať silnú, spoľahlivú, stabilnú a sebestačnú spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti projektovej prípravy stavebných investícií, ktorá kvalitou svojich služieb, spoľahlivosťou a profesionalitou bude atraktívna pre svojich zákazníkov a partnerov.