Skip to content Skip to footer

Naša cesta k úspechu

Pozrite sa, ako sme rástli a vyvíjali sa v priebehu rokov. Objavte kľúčové projekty, ktoré formovali našu spoločnosť a pomohli nám dosiahnuť úspech.

Stavby občianskej vybavenosti

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných stavebno-inžinierskych služieb pre rezidenčné projekty, pričom sa snažíme dosiahnuť dokonalosť od počiatočného plánovania až po záverečnú kontrolu. Bez ohľadu na to, či ide o novostavbu, rekonštrukciu alebo prístavbu, snažíme sa prekonať očakávania a realizovať projekty načas a v rámci rozpočtu.

Vodohospodárske stavby

V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na trhu, prichádzame aj na požiadavky zákazníkov na projektové riešenie nových ale aj rekonštrukciu existujúcich vodohospodárskych stavieb. V tejto oblasti presadzujeme také technické riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky aktuálnych ekologických štandardov so zreteľom na ich budúci sprísňujúci sa trend. Zároveň sú profesie „kanalizácia“ a „zdravotechnická inštalácia“, rutinnou súčasťou našej komplexnej dodávky projektovej dokumentácie.

Odborné posudky

Dôležitou súčasťou našich služieb je spracovanie posudkov existujúcich stavieb. Jedná sa o posudky statické, prípadne iné, ktoré majú pomôcť investorovi pri rozhodovaní sa, ako bude predmetný existujúci objekt v budúcnosti využívať, prípadne aké predpokladané vynútené investície bude investor musieť vynaložiť, aby bolo použitie konštrukcie bezpečné, funkčné a aby objekt spĺňal požiadavky aktuálnych noriem a nových trendov.