Skip to content Skip to footer

Naše šlužby pripravené pre vás

Oblasť pôsobenia

Máme skúsenosti s projektovaním nových investičných celkov pre rôzne účely - energetika, chemický, papierenský, strojárenský a automobilový priemysel. Dôležitou oblasťou pôsobenia našej spoločnosti sú aj občianske stavby, a to hlavne so zameraním na sociálne a rekreačné účely, ako aj administratívne a obchodné centrá.

Priemyselné stavby

Služby v oblasti priemyselných konštrukcií zabezpečujú, že vaše stavby sú navrhnuté tak, aby boli maximálne odolné a efektívne a aby sa prispôsobili ťažkým strojom a dynamickým zaťaženiam pomocou robustných a inovatívnych riešení.

Občianske stavby

Sme vysoko kvalifikovaní v oblasti stavebného inžinierstva a poskytujeme komplexné služby, ktoré zabezpečujú bezpečnosť, stabilitu a udržateľnosť širokej škály konštrukcií. Náš skúsený tím inžinierov sa venuje navrhovaniu a analýze projektov tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality a zhody.

Vodohospodárske stavby

V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na trhu, prichádzame aj na požiadavky zákazníkov na projektové riešenie nových ale aj rekonštrukciu existujúcichvodohospodárskych stavieb. V tejto oblasti presadzujeme také technickériešenia, ktoré spĺňajú požiadavky aktuálnych ekologických štandardov sozreteľom na ich budúci sprísňujúci sa trend.

Odborné posudky

Služby posudzovania stavieb poskytujú komplexné hodnotenia, aby sa zabezpečilo, že váš projekt spĺňa všetky bezpečnostné, kvalitatívne a regulačné normy. Včas identifikujeme potenciálne problémy, čo vám pomôže vyhnúť sa nákladným oneskoreniam a zabezpečí úspešné dokončenie projektu.