USS Košice-RaM kotolne 1. etapa - KOTOL K7 - Nosná OK
USS Košice-KOTOL K7

Spoločnosť REFLEX-PRO spol. s r.o. poskytuje komplexné služby klientom v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe, a to od pomoci pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu, vypracovania štúdie pre zamýšľané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov, cez komplexné spracovanie projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie úradmi štátnej správy, až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

REFLEX-PRO spol. s r.o., Kmeťova 27, 040 01 Košice, Slovak Republic
Tel.:  +421-55-6233453, +421-55-7297953, Fax:  +421-55-6259358
e-mail: reflex-pro@reflex-pro.sk, www.reflex-pro.sk

2009 © REFLEX-PRO spol. s r.o. - všetky práva vyhradené
obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa

webdesign © bart.sk